Obavjest za proizvođače šljiva

Obavještavamo proizvođače šljive da trebaju izvršiti tretiranje zasada protiv šljivinog savijača, uzročnika crvljivosti plodova, jer je zabilježen kritičan let leptira koji je očitan dana, 17.06.2012.godine na AS-ISS uređaju.

Za tretiranje se može primijeniti jedan od sljedećih insekticida: Calypso SC 480, Chromogor 40, Fastac 10 SC ili Insegar. Dati prednost preparatima koji su najmanje puta korišteni.

Na terenu se može očekivati porast populacije crvenog voćnog pauka u zasadima jabuke, za čije se suzbijanje može koristiti neki od navedenih akaricida: Acarstin 600, Vertimec 018 EC, Abastate ili Envidor SC 240. Preparate obavezno koristiti u skladu sa uputstvom proizvođača.