OBAVIJEST ZA VOĆARE

Obavještavamo proizvođače koštićavog voća da trebaju izvršiti tretiranje zasada protiv uzročnika šupljikavosti lista. Poželjno je obaviti zaštitu zasada sa jednim od preparata: Merpan 50 WP, Captan 50 ili Stoper.

Preporučujemo i tretiranje protiv lisnih ušiju koje su u ovom periodu prisutne u većini voćnih zasada. Za suzbijanje lisnih ušiju poželjno je koristiti sljedeće insekticide: Perfekthion EC, Calypso, Confidor SL 200 ili Actara 25 WG.

Prednost dati preparatima koji su manje korišteni za zaštitna prskanja. Preparate obavezno koristiti u skladu sa uputstvom proizvođača.