MINISTAR PRIVREDE, DR RUSMIR SENDIĆ U POSJETI VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

U Varaždinu je održana konferencija u okviru projekta „Sretna djetelina s četiri lista“ koja je finansirana sredstvima Europske unije, nositelja Instituta regija Europe sa sjedištem u Salzburgu. U projekt su uključeni partneri iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Slovenije i Hrvatske.

Na konferenciji su pored brojnih stručnjaka i gostiju iz Hrvatske i drugih zemalja bili prisutni i premijer Kantona Sarajevo, Fikret Musić i ministar privrede, Dr Rusmir Sendić.

Cilj ovog projekta je stvaranje pozitivnog ozračja među građanima radi proširenja EU na zemlje jugoistočne Europe, a naglasak je stavljen na različitosti Europe, regionalne identitete, dosadašnja iskustva zemalja članica nakon proširenja, kao i očekivanja budućih članica.

Tom prilikom, ministar privrede, Dr Rusmir Sendić, upoznao se sa radom Agencije za razvoj Varaždinske županije, te se upoznao i sa kapacitetima Tehnološkog parka Varaždin, Slobodne zone Varaždin kao i Poslovne zone Kneginec. Dr Rusmir Sendić smatra da je posjeta bila veoma uspješna sa aspekta prenosa najbolje poslovne prakse na razvoj Kantona Sarajevo.