Ministar privrede, Dr Rusmir Sendić, prisustvovao je "4th Annual PPP in CEE and SEE Summit" u Pragu

Ministar privrede, Dr Rusmir Sendić, prisustvovao je "4th Annual PPP in CEE and SEE Summit" u Pragu koji predstavlja najznačajnije mjesto za razmjenu iskustava, saznanja i ideja u oblasti javno-privatnog partnerstva u regionima CEE SEE.

Rad Samita bio je organizovan kroz rad panel grupa na slijedeće teme:

  • mogućnosti i izazovi za javno – privatno partnerstvo u regionima CEE i SEE,
  • zakonska rješenja u oblasti javno – privatnog partnerstva,
  • politički rizici za velike JPP projekte,
  • razvoj javno – privatnog partnerstva u zemljama CEE i SEE,
  • kombinovanje EU fondova i JPP.

U radu Samita učestvovalo je 25 izlagača kako iz javnog tako i iz privatnog sektora što je omogućilo stvaranje cjelovite slike o svakoj od pomenutih tema.

Tokom trajanja Samita, učesnicima je prezentirano devet case study-ija između kojih i razvoj parkirališnih kapaciteta u Varšavi, transport u Turskoj, model zbrinjavanja otpada kroz energetske projekte, albanski model JPP za energetski sektor.

Na Samitu su iznešene značajne smjernice za razvoj javno – privatnog partnerstva iz ugla Kantona Sarajevo koji je na početku implementacije ovog instrumenta razvojne politike.