Javni poziv za fizička lica sa teritorije Kantona Sarajevo za dodjelu sadnica za pošumljavanje na privatnim parcelama šuma i šumskog zemljišta