JAVNI POZIV firmama metalske industrije za učešće u Programu obuka za menadžere i radnike i Programu mentoringa