Izvještaj o provođenju Uredbe o kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za očuvanje i razvoj tradicionalnih i starih zanata - obrta u 2010. godini

tradicionalni zanatiNa 4. sjednici Vlade Kantona Sarajevo održanoj 09.02.2011. godine usvojen je Izvještaj o provođenju Uredbe o kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za očuvanje i razvoj tradicionalnih i starih zanata -obrta u 2010. godini

 

Nakon donošenja novog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima Vlada Kantona Sarajevo donijela je Uredbu o kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za očuvanje i razvoj tradicionalnih i starih zanata-obrta, čiji je sastavni dio Popis zanata-obrta ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj 15/10.

Ministarstvo privrede je raspisalo Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za očuvanje i razvoj tradicionalnih i starih zanata – obrta na području Kantona Sarajevo u 2010. godini.U skladu sa kriterijima iz Uredbe, zanatlije - obrtnici koji se bave ovim djelatnostima, a koje su nabrojane u Popisu, mogli su se prijaviti na Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava za podsticaj starih i tradicionalnih zanata.U cilju poboljšanja teškog materijalnog stanja većine zanatlija, Uredbom i Javnim pozivom data je mogućnost da se odobrena sredstava mogu utrošiti za više namjena: za poboljšanje uslova rada zanatske radionice, školovanje učenika, nabavku repromaterijala, troškove zakupnine, izlaganje na specijalizovanim sajmovima i slično.

Iz Budžeta Kantona za 2010. godinu bila su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 90.000,00 KM za dodjelu podsticajnih sredstava zanatlijama-obrtnicima, u skladu sa Uredbom, a podsticajna sredstva, pojedinačno po 590,00 KM odobrena su za 154 obrtnika.

Treba istaći da je Komisija, prilikom obilaska radnji podnosioca zahtjeva, koji su se prvi put prijavili, konstatovala da se sve više mladih registruje za obavljanje djelatnosti koje su obavljali njihovi očevi, odnosno da se na takav način ostvaruje nastavak i opstanak pojedinih zanatskih djelatnosti, što je u suštini i cilj podsticanja znatstva – obrta.

Aktivnosti Ministarstva privrede će i ove godine biti usmjerene na očuvanje i zaštitu starih i tradicionalnih zanata, kako kroz pružanje finansijske podrške zanatlijama pojedinačno, tako i kroz finansijsku podršku projekata koji imaju za cilj poboljšanje statusa ovih djelatnosti i njihovog dosljednog prezentiranja, u zemlji i u inostranstvu.