AMBROZIJA - MJERE ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA I UNIŠTAVANJE

AMBROZIJAOdlukom se propisuju mjere za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste Ambrosia artemisiifolia L. („Službene novine Federacije BiH“, br. 89/11), utvrđuju osobe dužne da provode mjere i određuje nadzor nad provedbom. Suzbijanje i uništavanje ambrozije vrši se na površinama: poljoprivrednog, šumskog, građevinskog i vodnog zemljišta. Tačkom VII Odluke o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste ambrozija obavezni smo u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, putem sredstava informiranja izvjestiti javnost o temeljnim karakteristikama i izgledu ambrozije, o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanje ambrozije i o obavezama iz ove Odluke. Više....

DokumentVeličina
PDF icon AMBROZIJA.pdf122.9 KB