Zastupnici Skupštine KS usvojili Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja za prošlu godinu

Bosnian

U okviru 33. redovnog radnog zasjedanja, zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo su prvobitno predloženi Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o preuzimanju, izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija tokom rasprave pretvorili u nacrt i kao takvog ga usvojili te uputili u javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Dali su saglasnost za zaključenje ugovora o kupoprodaji poslovnog prostora za potrebe Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo – Biro za zapošljavanje Novi Grad koji se nalazi u ulici Branislava Nušića broj 170, naselje Dobrinja V, ukupne površine 383,73 m² za kupoprodajnu cijenu od 547.740 KM sa uračunatim PDV-om, po ponudi Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo.

Zastupnici su prihvatili i zbirnu informaciju Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo o finansijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i nauke za prošlu godinu. Kako je istaknuto ovom prilikom, za sva četiri nivoa obrazovanja u 2016. godini potrošeno je 243.195.780 KM. U okviru ove tačke, Skupština KS je prihvatila inicijativu zastupnika Mirze Čelika o ustanovljenju društvenog priznanja za postignuća u odgojno-obrazovnom radu. Na ovaj način kako je, kazao Čelik, Kanton bi uputio pozitivnu poruku prosvjetnim radnicima da nisu zaboravljeni i da se njihov rad uvažava i cijeni. U pitanju je prijedlog  Kantonalnog odbora Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH koji je pretočen u inicijativu za dodjelu ovog prizanja koje bi se dodjeljivalo 05. oktobra svake godine kada se u svijetu obilježava Dan učitelja.

Prihvatili su i Prijedlog rješenja o razrješenju privremenog Upravnog odbora, te usvojili Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo. Prema ovome, na mjesta privremenih članova ovog odbora Emine Turković, Alije Bahtanovića, Amele Čemernice, Izeta Hormana i Zaima Halvadžije, koji su danas razriješeni, imenovani su diplomirana pravnica Selvedina Tuzlić na mjesto predsjednika te diplomirana ekonomistica Mevlida Ćatović, prof. dr. Izet Horman, diplomirani inžinjer mašinstva, diplomirana pravnica Ajla Čeljo te diplomirana pravnica Emina Turković na mjesta članova, i to na period od dvije godine.

Na ovom zasjedanju zastupnici su usvojili i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2016. godinu. Ukupni prihodi Zavoda u prošloj godini ostvareni su u iznosu od 348.041.652 KM i u odnosu na plan veći su za jedan posto, ili u apsolutnom iznosu za 3.737.892 KM, a u odnosu na prethodnu 2015. godinu veći su za tri posto, ili u apsolutnom iznosu za 10.766.853 KM. Ukupni rashodi i izdaci Zavoda u protekloj godini izvršeni su u iznosu od 344.248.500 KM, što je za jedan posto manje od planiranih rashoda i izdataka za 2016. godinu, ili za 2.134.858 KM, a u odnosu na izvršenje istih u prethodnoj 2015. godini veći su za jedan posto, ili za 3.062.265 KM.

Sjednica je nakon usvajanja ove tačke prekinuta, a o terminu održavanja njenog nastavka javnost će biti blagovremeno obavještena.