Zaštita zaštićenog pejzaža „Trebević“, kroz izgradnju kanalizacionog sistema za prikupljanje otpadnih voda

Bosnian

Rješavanje dugogodišnjeg problem nepostojanja kanalizacionog sistema u Zaštićenom pejzažu „Trebević“, te negativnog uticaja fekalnih voda na prirodu i okoliš, bilo je tema interresornog sastanka čiji je domaćin bila gradonačelnica Grada Sarajeva Benjamina Karić.

U ime Kantona Sarajevo na sastanku su bili ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Enver Hadžiahmetović, ministar privrede Adnan Delić, načelnik Općine Stari Grad Sarajevo Ibrahim Hadžibajrić, te izvršni direktor za kanalizacione sisteme Adnan Šerak ispred KJKP „ViK“ Sarajevo.

Nakon stručne diskusije i analize problema, zajednički stav prisutnih da je potrebno nastaviti izgradnju kanalizacionog sistema, imajući u vidu i aspekta zaštite prirode i okoliša tog lokaliteta.

Trenutno Grad Sarajevo implementira projekt izgradnje kanalizacionog sistema na potezu od lokaliteta Čoline Kape do dolazne stanice Trebevićke žičare, dok je na sastanku dogovoreno da se zajednički u 2023. godini nastavi sa izgradnjom novih dionica.

Novim dionicama planiraju se obuhvatiti objekti kao što su Napretkov dom Trebević, Pino Nature Hotel, Bistrik Kula (Observatory), buduća botanička bašta na Trebeviću, javni toalet i parkinzi. Također predviđena je i mogućnost priključenja novih objekata nakon što se usvoji Prostorni plan područja posebnog obilježlja Zaštićenog pejzaža „Trebević“.

Važno je istaknuti da Zaštićeni pejzaž „Trebević“, spada u V kategoriju zaštićenih prirodnih vrijednosti u kojoj je dozvoljen razvoj turizma, ali na način da se ne ugroze prirodne vrijednosti, te će ovaj projekt znatno doprinijeti tom cilju.