XIX hitna sjednica Skupštine KS: Na dnevnom redu informacija o epidemiološkoj situaciji u KS, finansijski akti ZZO KS, te dopuna Zakona o turizmu

Bosnian

Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, XIX po redu, počela je jutros, nešto iza 10 sati.

U skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine KS, dnevni red i ove hitne sjednice utvrđen je na početku zasjedanja.

Tako će na ovoj sjednici zastupnici, kao prvu tačku dnevnog reda, razmatrati Informaciju Vlade Kantona Sarajevo o epidemiološkom stanju u Kantonu Sarajevo.

Zastupnici će zatim raspravljati o Prijedlogu odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, kao i o Prijedlogu odluku o izvršavanju Finansijskog plana ovog zavoda za tekuću 2021. godinu.

Dva ključna finansijska akta ovog zavoda potrebno je da usvoje zastupnici Skupštine do 31. marta 2021. godine, jer tada ističe Odluka o privremenom finansiranju ove ustanove.

Na dnevnom redu, na molbu predstavnika Vlade KS, kao posljednja tačka, bit će razmatran i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o turizmu, i to po skraćenom postupku.

Razlog tome je što Vlada KS priprema i svoj amandman na ovaj prijedlog.

Ranije je naglašeno kako ovim prijedlogom dopune navedenog zakona Vlada želi dodatno umanjiti ekonomske posljedice koje su rezultirale pandemijom koronavirusa.

Inače, njegova dopuna podrazumijeva umanjenje iznosa plaćanja članarine Turističkoj zajednici za 50 posto, odnosno sa dosadašnjih 0,050 posto na 0,025 posto.