Vlada KS zadužila Turističku zajednicu KS da raspiše Javni poziv za preuzimanje zaposlenika bivše Turističke zajednice

Bosnian

Nakon što je razmotrila Informaciju o statusu uposlenika, Vlada Kantona Sarajevo je danas zadužila Turističku zajednicu KS da raspiše Javni poziv za preuzimanje zaposlenika bivše Turističke zajednice KS koja je prestala sa radom, na osnovu člana 108. Zakona o turizmu, a s ciljem potpisivanja pojedinačnih sporazuma sa svakim od njih.

Vlada je također naložila Turističkoj zajednici KS da izradi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji u roku od 20 dana.

Podsjećamo da je članom 109. Zakona o turizmu propisano da se danom početka rada Turističke zajednice KS preuzimaju zaposlenici, arhiva, dokumentacija i sredstva rada, kao i prava i obaveze Turističke zajednice koja prestaje sa radom.

U skladu s tim, Ministarstvo privrede KS je svojim aktom zatražilo od stare Turističke zajednice KS da dostavi Statut, unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta, spisak svih zaposlenih sa podacima o stručnoj spremi, stepenu obrazovanja i podacima o poznavanju stranih jezika, kao i drugu dokumentaciju, a na što se rukovodstvo bivše Turističke zajednice oglušilo.

Međutim, iako je menadžment bivše Turističke zajednice pozivan od Ministarstva privrede KS da dostavi tražene podatke o poslovanju i broju zaposlenih radi iznalaženja načina provođenja članova 108. i 109. Zakona o turizmu KS, naročito akata o sistematizaciji, broju i strukturi uposlenih, ti podaci nikada nisu dostavljeni ovom ministarstvu.

Provjerom u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine utvrđeno je da niti jedan uposlenik bivše Turističke zajendice nije odjavljen sa evidencije, te da se iz tog razloga do danas nije mogla  realizovati zakonska obaveza oko preuzimanja uposlenika ove Turističke zajednice.

U ovakvom slučaju, kada stari poslodavac ne izvrši obavezu odjavljivanja zaposlenika, jedini drugi način je da novi poslodavac izvrši prijavu, a da Porezna uprava uz adekvatno obrazloženje izvrši odjavu zaposlenika ili da sami zaposlenici podnesu zahtjev za odjavu.