Vlada KS i Agencija za privatizaciju: Zajedno do još većih ulaganja

Bosnian

"Nastavak pozitivnih privrednih procesa u Kantonu Sarajevo, koji su osnaženi novim investicijama i upošljavanjima je i dalje opredjeljenje ove Vlade. U saradnji sa Agencijom za privatizaciju moguće je osigurati još veća ulaganja", istakao je premijer Elmedin Konaković na sastanku sa vršiocem dužnosti direktora Kantonalne agencije za privatizaciju Bojanom Varunekom i njegovim pomoćnikom Erminom Alimanovićem.Sastanku su prisustvovali i ministri privrede, pravde i uprave te finansija Muharem Šabić, Mario Nenadić i Jasmin Halebić.

V.d. direktora Varunek informisao je prisutne o aktuelnom stanju u Agenciji, te naveo kako se nada da će uskoro biti riješeno pitanje njenih upravljačkih struktura.

"Mi kontiniutano radimo na sređivanju i prikupljanju informacija i podataka o preduzećima i imovini koji su u nadležnosti Agencije, a naročito one koje se nalaze van granica Bosne i Hercegovine", naglasio je v.d direktora Varunek te dodao kako su uposlenici voljni da nastave sa svim aktivnostima koje su u nadležnosti ove agencije, ali i novim projektima koji im budu dodijeljeni od Vlade Kantona Sarajevo.

Ministar Nenadić je istakao kako je vrlo bitno da Agencija surađuje sa Pravobranilaštvom Kantona Sarajevo, posebno na poslovima povrata imovine iz pasivnog podbilansa.

Po riječima ministra finansija Halebića, važno je da se sve aktivnosti koje se tiču privatizacije provode, s obzirom da svi ostvareni prihodi idu u Budžet Kantona Sarajevo.

Ministar Šabić dao je podršku Agenciji, ali i rekao kako je proces privatizacije nesporan i neophodan u našem društvu.