VLADA KS DALA SAGLASNOST NA SPORAZUM O ZAJEDNIČKOM FINANSIRANJU UREĐENJA RIJEKE BOSNE - informacija za javnost

Bosnian

 
Vlada Kantona Sarajevo je na jučer održanom prvom dijelu 40. redovne sjednice dala saglasnost na Sporazum o zajedničkom finansiranju uređenja rijeke Bosne.
 
Kako je utvrđeno Sporazumom, za realizaciju prve faze uređenja rijeke Bosne u dužini od 800 metara Vlada Kantona Sarajevo će preko resornog Ministarstva privrede zajedno sa Agencijom za vodno područje rijeke Save udružiti finansijska sredstva u iznosima od po 800.000,00 KM, dok će Općina Ilidža preuzeti obaveze rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na pomenutoj dionici,  izdavanja potrebnih dozvola, te operativnog nadzora na realizaciji ove faze uređenja.
 
S obzirom da Agencija za vodno područje rijeke Save ima izvedbenu Projektnu dokumentaciju za navedenu regulaciju rijeke Bosne od mosta u Reljevu do Plandišta, te svjesni trenutnog stanja izazvanog nedavnim poplavama premijer Besim Mehmedić i članovi Vlada Kantona Sarajevo su odlučni da se sa realizacijom pomenutog projekta krene odmah.
 
Potpisivanjem ovog sporazuma sve strane-potpisnice preuzet će obaveze da na najkonkretniji način pristupe rješavanju problema plavljenja naselja smještenih na ovoj dionici rijeke Bosne.
 
Osim ovoga, saglasne su i da navedenim principom, nakon provođenja pomenute prve faze, nastave sa realizacijom uređenja i ostalih dionica rijeke Bosne do njenog potpunog uređenja.