Usvojeni programi rada i finansijski planovi za ovu godinu 13 zdravstvenih ustanova

Bosnian

Odluka o usvajanju "Bilansa energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2017. godinu" donešena je na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo. U ovom bilansu, prikazane su energetske potrebe Kantona Sarajevo za ovu godinu koje se zasnivaju na potrebnim strukturnim projekcijama potrošnje: električne energije, prirodnog gasa, naftnih derivata i čvrstih goriva.

Navedene su i mogućnosti unapređenja elektroenergetskog sektora, gasnog sektora, sektora naftnih derivata i sektora čvrstih goriva, te su date perspektive korištenja obnovljivih izvora energije, uključujući i planirana studijska istraživanja potencijalnih resursa u KS za proizvodnju i snabdijevanje Kantona toplotnom i električnom energijom.

Specificirane su preventivne i operativne aktivnosti za situaciju poremećaja u energetskom snabdijevanju KS.

Zastupnici su usvojili Program rada i Finansijski plan Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen- obilježja žrtava genocida za tekuću godinu.

Također su podršku dobili i programi rada, kao i finansijski planovi za ovu godinu 13 zdravstvenih ustanova, i to: Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Javne ustanove Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš", Psihijatrijske bolnice KS-a, Javne ustanove Dom zdravlja, kantonalnih zavoda za hitnu medicinsku pomoć, za medicinu rada, za sportsku medicinu, za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu, za javno zdravstvo, za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva, za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUPKS-a, za bolesti ovisnosti, te Javne ustanove "Apoteke Sarajevo".

Kako je istakla ministrica zdravstva KS Zilha Ademaj sve zdravstvene ustanove su postavile vrlo ambiciozne planove za ovu godinu, što je u skladu sa reformskim procesima koje provodi resorno ministarstvo.

"Na ovaj način želimo uspostaviti efikasniju i pristupačniju zdravstvenu zaštitu za pacijente", poručila je ministrica Ademaj.

Zastupnici Skupštine KS-a su razriješili dužnosti predsjednika Skupštine KJP ZOI '84 Nusreta Palavru koji je dao ostavku, a na njegovo mjesto su imenovali za vršioca dužnosti predsjednika Edina Trklju.

Skupština Kantona Sarajevo je prekinuta, a nastavak je zakazan za 10. maj 2017.godine.