Sjednica Vlade KS-a u Ilijašu: Usvojene izmjene i dopune odluke o proširenim pravima ratnih vojnih invalida u KS

Bosnian

Vlada Kantona Sarajevo je danas održala svoju 140. sjednicu u Ilijašu, gdje su informisani o potrebama ove lokalne zajednice, a premijer Kantona Sarajevo Adem Zolj je najavio da će održavanje sjednica u općinama kantona u budućnosti biti praksa.

Na taj način, dodaje, čelnici kantona će više biti sa predstavnicima nižih nivoa vlasti i građanima.

Sa domaćinima je danas potpisan Ugovor o sufinansiranju projekta izgradnje sportskih tribina na gradskom stadionu i drugih popratnih objekata, a općinski načelnik Akif Fazlić je kazao da je ovo značajan korak za unapređenje društvenog života u Ilijašu.

"Ovo je kontinuitet naše saradnje. Opredjeljenja smo da ne samo općine u centru KS nego i rubne imaju dobre infrastrukturne objekte i kada je u pitanju kultura i sport. Našu podršku zaslužuju svi koji vrijedno rade", kazao je nakon potpisivanja Ugovora ministar kulture i sporta KS Mirvad Kurić.

Premijer Zolj je pohvalio angažman predstavnika Općine Ilijaš te naglasio da zaslužuju svaku vrstu podrške.

„Posebno su mi dragi projekti, koje smo danas čuli, a koji imaju više investitora, za jedan od projekata sredstva je izdvojio i Grad Dubrovnik. To govori o kvalitetu njihovog angažmana“, istakao je premijer Zolj te najavio podršku ovoj općini u budućnosti.

Vidljiv je, kaže, napredak u Ilijašu i okolini, a siguran je da bi sa većim budžetom bilo mjesto u kojem bi mnogi željeli živjeti.

Sjednica u Ilijašu je bila redovna, a veliki broj tačaka odnosio se na zdravstvo. Pored ostalog predstavljena je studija o zdravstvenom stanju stanovništva, higijenskim prilikama i zdravstvenoj djelatnosti u KS za prošlu godinu.

Ministrica zdravstva KS Zilha Ademaj je navela da nije zadovoljna stopom nataliteta, iako je bolja nego u drugim kantonima.

„Više se ljudi rađa nego što umire, ali ne u mjeri kakvu bi željeli“, istakla je Ademaj te dodala da se mora raditi da se ta slika promijeni u korist nataliteta.

Također je ministrica navela da je pokrenut dijalog u vezi s preventivnim mjerama protiv zagađenja zraka u Sarajevu tokom zimskih mjeseci. Naglasila je da je utjecaj na zdravlje evidentan te da se mjere i konkretni koraci moraju napraviti što prije.

Na sjednici je bilo govora i o izmjenama Odluke o proširenom obimu prava ratnih vojnih invalida s ciljem poboljšanja pomagala ovoj kategoriji našeg stanovništva.

„Izmijenjen je član 8. ove odluke, a koji se između ostalog odnosi na promjenu visine cijena za nabavku ovih pomagala koje se priznaju i finansiraju sredstvima iz Budžeta KS. Cilj svi ovih izmjena je da se poboljša kvalitet pomagala za RVI“, objasnila je ministrica Ademaj.

Dodala je kako je za njenu primjenu neophodno osigurati i dodatna finansijska sredstva iz Budžeta, a prema fiskalnoj procjeni za naredne tri godine potrebno je planirati za 2019. i 2020. godinu po 1.700.000 KM, te za 2021. godinu nešto manje, negdje oko 1.200.000 KM.

Kako je kazao premijer Zolj izmjenama i dopunama ove odluke koja se odnosi na dopunska prava ratnih vojnih invalida bit će izdvojen određeni novac kako bi se ovoj populaciji naših građana kupila što bolja pomagala.

Ministar saobraćaja KS Mujo Fišo je upoznao članove Vlade sa informacijom o brisanju registrovanih redova vožnje prijevozniku KJKP “GRAS” za linije za koje su dostavljeni inspekcijski nalazi o neodržavanju linija u skladu sa registrovanim redom vožnje.

„Inspekcija je ustanovila da ovo preduzeće ne održava 19 linija, od kojih je 18 minibuskih i jedna autobuska linija zbog čega su one izbrisane iz redova vožnji“, objasnio je ministar Fišo te dodao kako se „Gras“ na ovu odluku Ministarstva saobraćaja žalio federalnom resornom ministarstvu zbog čega se čeka njihov stav.

Ministar privrede Kantona Sarajevo Muharem Šabić je izdvojio tačku koja se tiče institucijalne podrške razvoju malih i srednjih preduzeća, s akcentom na jačaje poduzetničke volje kod mladih ljudi. To je, kaže, jedna od stavki godišnjeg programa.  

„Vidimo da se mladi teško odlučuju za vlastiti biznis, da krenu dalje od ideje. Odlučili smo da to promijenimo“, naglasio je ministar Šabić.

Također, koncesije su dio godišnjeg programa, naveo je ministar Šabić, a donesena je odluka da se formiraju komisije koje će razmotriti da li postoji javni interes za dvije male hidrocentrale na Bosni u općini Ilijaš.

Danas je, na zahtjev premijera Zolja, direktor Kantonalne agencije za privatizaciju KS Sead Hodžić podnio Vladi izvještaj o radu ove agencije za prvih šest mjeseci ove godine.

„Vlada KS je podržala našu agenciju i od nas očekuje nastavak posla na privatizaciji preostalih preduzeća, kao i prodaju naše imovine koja se nalazi u inostrastvu, prvenstveno u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori“, kazao je direktor Hodžić.

Istakao je kako se radi o zaista vrijednoj imovini, zbog čega su dobili obećanja Vlade KS da će imati materijalnu i kadrovsku podršku, kako bi se proces privatizacije završio na najefikasniji način i u korist Kantona Sarajevo.

„Dajemo punu podršku ovoj agenciji da se postupci privatizacije preduzeća završe u potpunosti, a isto također da se imovina koja priprada Kantonu a koja je registrovana u drugim zemljama uknjiži, a  poslije po tržišnim cijenam i proda“, kazao je premijer Zolj.