Sastanak premijera Musića i ministra Sendića sa vlasnikom firme "Brojler": Podržati razvoj prerađivačke industrije i novo upošljavanje

Bosnian

Premijer Kantona Sarajevo Fikret Musić i ministar privrede u Vladi Kantona Sarajevo Rusmir Sendić razgovarali su danas sa Zlatanom Ivanovićem, vlasnikom firme "Brojler", velikim proizvođačem pilećeg mesa u Kantonu Sarajevo koji ih je upoznao sa djelovanjem ove firme i planovima za njen dalji razvoj.
U Kantonu Sarajevo "Brojler" djeluje od 1999.godine, trenutno upošljava 250 radnika, a pored prerade pilećeg mesa, bavi se i primarnom proizvodnjom, uzgojem živih pilića sa tendencijom da tu prozvodnju značajno poveća te da, pored snabdjevanja bh. tržišta, svoje proizvode plasira i na tržišta zemalja u okruženju. U tu svrhu kupljeno je i zemljište u Rajlovcu gdje je planirana izgradnja velike klaonice. Kako je naglasio Ivanović, cilj je investirati u nove kapacitete koji će biti izgrađeni po modernim standardima, a posebna pažnja će se posvetiti proizvodnji i preradi piletine kao eko hrane u čemu će važnu ulogu imati zapošljavanje ljudi u ruralnim dijelovima Kantona Sarajevo.
"Prerađivačka industrija ima izuzetan značaj u privrednom razvoju Kantona i ubuduće moramo razmišljati i o modelima novčanih podsticaja prema njoj, ali ne na uštrb primarne proizvodnje, koja sada dobiva subvencije Kantona. Takođe, vrlo brzo moramo razmišljati o novim pozicijama u budžetu iz koji bi bilo moguće kreditiranje malih i srednjih preduzeća izvozno orijentisanih", naglasio je ministar Sendić.
Premijer Musić obećao je svaku vrstu podrške i pomoći Kantona Sarajevo jednoj ovakvoj firmi, od brzog rješavanja i dobijanja potrebnih dozvola do stimulacija u razvijanje proizvodnje, te naglasio značaj ovakvih investicija za razvoj Kantona Sarajevo, za novo upošljavanje te za stvaranje nove vrijednosti.