POTPISANI UGOVORI O DODJELI KONCESIJA - informacija za javnost

Bosnian

Na osnovu Odluke Vlade Kantona Sarajevo o dodjeli koncesija sa 64.sjednice, danas je ministar privrede Kantona Sarajevo Abid Šarić potpisao koncesione ugovore sa šest postojećih korisnika, koji eksploatiraju  mineralne sirovine u četiri kamenoloma, jednom ležištu gline i jednom izvorištu vode.
            Ugovor o korištenju mineralnih sirovina na pet godina, potpisan je sa koncesionarima:
-    House Milos d.o.o Sarajevo za eksploataciju kamena dolomita u kamenolomu Zobov Do, Općina Ilidža
-    Kunovac d.o.o  Sarajevo za eksploataciju kamena krečnjaka u kamenolu Rijeka Rača Visojevići, Općina Ilijaš
-    Čolaktex d.o.o Sarajevo za eksploataciju kamena dolomita u kamenolomu Vinjage, Općina Ilidža
-    Hidrogradnja d.d Sarajevo za eksploataciju kamena dolomita u kamenolomu Hadžići i
-    Tvornica opeke d.o.o Sarajevo za eksploataciju opekarske gline u ležištu Rapailo, Općina Ilidža.
           Također je danas potpisan i ugovor sa Sarajevskom pivarom d.o.o Sarajevo o korištenju izvorišta vode na period od 20 godina.