Počela gradnja objekta za smještaj napuštenih životinja u Prači: Premijer Musić, ministri Sendić i Jusić i načelnik Koldžo obišli radove

Bosnian

Premijer Kantona Sarajevo Fikret Musić, ministri privrede, prostornog uređenja i zaštite okoliša KS Rusmir Sendić i Abid Jusić i načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo posjetili su danas Općinu Prača gdje su sa načelnikom Asimom Zecom obišli i ozvaničili početak radova na gradnji azila za napuštene životinje. U njemu će, kako je precizirano Sporazumom o sufinansiranju unajmljivanja objekta potpisanom između Kantona, Grada i općina, biti smješteno prvih 500 pasa lutalica iz Kantona Sarajevo.
Objekt se gradi u mjestu Brdarići na zemljištu površine 70.000 metara kvadratnih koje je u vlasništvu firme „Murai komerc“ koja je ujedno i jedini investitor gradnje objekta. Prema riječima njenog vlasnika Muriza Alića završeni su pripremni radovi na uređenju zemljišta kao i pristupnog puta budućem objektu i u toku su armirano-betonski radovi na temeljima objekta površine 4500 metara kvadratnih. I pored loših vremenskih uslova, očekuje se da bi svi radovi trebali biti okončani najkasnije do sredine marta, kada će se obaviti tehnički prijem i objekt zvanično pustiti u funkciju.
„Gradnju objekta firma će finansirati vlastitim sredstvima u iznosu od 1.500.000,00 KM“, naglasio je Alić i dodao da je prije početka radova pribavljena neophodna saglasnost za projekt gradnje i funkcioniranja azila od Kantona Sarajevo kao i urbanistička i građevinska dozvola od Općine Prača, te ostale prateće saglasnosti i dozvole.
Alić je istakao da će nakon puštanja objekta u funkciju u njemu biti smješteno od 520 do 600 pasa. Svaki pas imaće na raspolaganju sedam metara kvadratnih natkrivenog prostora, te 10 metara kvadratnih prostora za šetnju, što su standardi propisani Zakonom o zaštiti životinja.
Prema njegovim procjenama i planovima u narednih pet godina smještajni kapaciteti u azilu će biti prošireni za oko 5000 napuštenih životinja. Zamisao je također da ova firma u saradnji sa nevladinim organizacijama koje su uključene u problematiku zaštite i zbrinjavanja pasa, nakon njihovog smještaja u azil, pokrene internet stranicu na kojoj će biti postavljene pojedinačne fotografije i podaci o svakom psu. Tako će potencijalni udomitelji imati sve podatke na jednom mjestu.
Sve pojedinosti vezane za funkcionisanje azila će biti precizirane Ugovorom koji će potpisati predstavnici Kantona, Grada, općina i investitora nakon što se završi gradnja objekta.
Premijer Fikret Musić podsjetio je da su se Kanton Sarajevo, Grad i općine potpisivanjem Sporazuma o sufinansiranju unajmljivanja azila za životinje, krajem decembra prošle godine, obavezale da će iz svojih budžeta u ovoj godini izdvojiti sredstva za unajmljivanje mjesta, te zbrinjavanje i kompletnu njegu 500 pasa lutalica. Za ove namjene je planirano ukupno 940.000,00 KM, a sredstva će između ostalog biti trošena na transport, čipovanje pasa, ishranu, vakcinaciju, te u nekim slučajevima eutanaziju i sahranjivanje pasa. Također bi iz ovih sredstava dio novca bio raspoređen i na plaće 15 uposlenika iz općine Prača koji će biti angažovani na poslovima održavanja skloništa i njege pasa.
„Ovaj projekt je zasnovan na tripartitnom odnosu od kojeg će korist imati Kanton Sarajevo i općine u njegovom sastavu, te Općina Prača i investitor“, istakao je ministar Sendić. On je naveo da očekuje da će investitor ispoštovati zadate rokove u izgradnji objekta, kako bi se što prije moglo pristupiti sklanjanju pasa s ulica. Izjavio je da i kompletne radove nadzire stručna komisija koju je oformio Kanton, a u čijem su sastavu predstavnici Kantona i općina. Također je naveo da je angažovana i stručna komisija za izradu Ugovora koji će kao finalni dokument, nakon gradnje objekta biti potpisan između Kantona Sarajevo i devet općina, te investitora i Općine Prača s ciljem preciziranja obaveza i zaštite interesa svih strana.