Na IX hitnoj sjednici Skupštine KS: Utvrđen Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u KS

Bosnian

Na samom početku današnje IX hitne online sjednice zastupnici Skupštine KS su, na prijedlog zastupnice Bilsene Šahman, dopunili ranije predloženi dnevni red ove sjednice tačkom Informacija o nabavci zaštitnih maski od firme „Panta Rei“ d.o.o. Sarajevo.

Nakon usvajanja takvog dopunjenog dnevnog reda, zastupnici su vodili cjelodnevnu i iscrpnu raspravu, poslije koje su i utvrdili Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u KS.

Ovim zakonom propisuju se uslovi i način pomoći privrednim subjektima pogođenim koronavirusom, ukidanje plaćanja administrativne takse, sudske takse za upise privrednog društva u sudski registar i plaćanje takse u stečajnom postupku, komunalne takse za istaknutu firmu kada privredno društvo ili fizičko lice koje obavlja samostalnu djelatnost prvi put pokreće privrednu ili uslužnu djelatnost, turističke takse, naknade za općekorisne funkcije šuma, naknade za rad predsjednika i članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova, čiji je osnivač Kanton, period neplaćanja ovih prihoda, uštede u Budžetu KS, donošenje programa kratkoročnih i srednjoročnih mjera od značaja za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica na privredu u Kantonu izazvanih koronavirusom i usklađivanje programa Vlade KS.

U ovom zakonu se navodi da će Vlada u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti program kratkoročnih i srednjoročnih mjera od značaja za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica na privredu u KS izazvanih koronavirusom.

Također je definisano i da će Vlada svoje programe iz oblasti ekonomije, zdravstva i socijalne zaštite uskladiti sa ciljevima ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica u Kantonu, izazvanih nesrećom.

Zastupnici su podržali i sedam Vladinih amandmana na ovaj zakon, te Amandman I dopredsjedavajuće Danijele Kristić, dok su podršku uskratili njenom Amandmanu II.

Među Vladinim amandmanima su i oni kojima je definisana uspostava Kreditno-garantnog fonda na osnovu kojeg će, uime i za račun Kantona garancije izdavati banke partneri.

Ministar finansija KS Jasmin Halebić je istakao da će se inicijalna sredstva za osnivanje i funkcioniranje Fonda osigurati u budžetu Kantona u skladu sa budžetskim mogućnostima iz izvora: budžetski prihodi, primici, donatorska sredstva te da je Vlada dužna Skupštini dostavljati izvještaj o upravljanju Fondom zajedno sa izvještajem o izvršenju budžeta.

"Banka partner ili više njih će biti odabrana javnim pozivom na osnovu kriterija koje utvrdi Vlada", kazao je ministar Halebić.

Kao jedan od amandmana, ministar Halebić je naveo da se obavezuje Vlada KS da sa reprezentativnim sindikatima nastavi socijalni dijalog sa ciljem pronalaženje rješenja za dodatnu podršku privrednim subjektima pogođenim negativnim posljedicama izazvanim epidemijom koronavirusa.