Ministarstvo privrede KS: Objavljen javni poziv za dodjelu 2,5 miliona KM za projekte u oblasti šumarstva

Bosnian

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavilo je danas javni poziv za za dodjelu namjenskih sredstava u oblasti šumarstva s pozicije Ministarstva privrede - Uprave za šumarstvo iz Budžeta KS za 2021. godinu.

Pravo prijave na ovaj javni poziv ostvaruje KJP „Sarajevo – šume“ za projekte koje planira realizirati u šumama i na šumskom zemljištu u državnom vlasništvu koje im je dodijeljeno na gospodarenje, te fizička lica s područja Kantona Sarajevo koja planiraju realizirati projekte pošumljavanja šumskih goleti, popunjavanje šumskih kultura i zaštite šuma od štetnih šumskih insekata i biljnih bolesti na šumskom zemljištu koje je u njihovom privatnom vlasništvu.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju projekata po ovom javnom pozivu iznose 2.570.059,66 KM, a rok za prijavu projekata je 30 dana od dana objave javnog poziva u dnevnim novinama i stranici Ministarstva privrede KS.

Tekst javnog poziva i prateći prilozi dostupni su na linku: https://mp.ks.gov.ba/aktuelno/konkursi/javni-poziv-za-dodjelu-namjenskih-sredstava-u-oblasti-sumarstva-iz-budzet-kantona