Ministar Šabić i studenti Arhitektonskog fakulteta: Podrška start-up malim preduzećima

Bosnian

Ministar privrede Kantona Sarajevo Muharem Šabić sastao se sa studentima Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu Adnanom Vehabovićem, Arminom Kešom i Olmom Vlahovljakom i tom prilikom prezentirao im načine podrške start-up malim preduzećima koju daje resorno ministarstvo, kao i odgovore na pitanje kako započeti posao kao mali privrednik u Kantonu Sarajevo.

„Protekle sedmice Ministarstvo je objavilo Javni poziv za odabir korisnika poticajnih grant sredstava 'Poticaj razvoju male privrede' za ovu godinu. Cjelovit tekst poziva zajedno sa prijavnim obrascima za svaki program nalazi se na našoj web stranici“, upoznao je ministar Šabić ovom prilikom mlade potencijalne kandidate za razvoj malog biznisa sa mogućnostima koje i ove godine pruža resorno ministarstvo.

Dodao je da rok za dostavljanje prijava 30 dana od dana objave, odnosno od 08. juna, kada je poziv objavljen u dnevnim novinama „Oslobođenje“ i Službenim novinama KS.

„Prijave se podnose najkasnije do 08. jula ove godine na protokol Kantona Sarajevo ili preporučeno putem pošte na adresu: Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 1“, precizirao je ministar Šabić.

Rezultati ovog Javnog poziva bit će objavljeni u Službenim novinama Kantona Sarajevo i na web stranici Ministarstva - http://mp.ks.gov.ba/.

Studenti su zahvalili ministru na iscrpnom informisanju i podršci koju ove godine daje Ministarstvo na čijem je čelu, jer im realizacijom ovog javnog poziva značajno olakšava put za pokretanje malih biznisa.

„Ova prilika koju pruža resorno ministarstvo posebno je bitna mladim ljudima koji prvi put namjeravaju započeti vlastiti privatni posao i time riješe ključno životno pitanje, svoju egzistenciju“, naglasio je student Vehabović i kazao kako će pozvati svoje prijatelje, kolege i poznanike da se prijave i aktivno uključe u realizaciju ovog javnog poziva koji različitim subvencioniranjima i podrškom itetako olakšava pokretanje start-up malih preduzeća.

Zbog dosadašnjeg iskustva vezanog za najčešće neiskorištavanje ovih grant sredstava, ministar Šabić je pozvao sve ambiciozne buduće korisnike, posebno mlade ljude da se prijave na ovaj poziv i time sami sebi riješe pitanje zapošljavanja, te svojim primjerom utiču na dalji razvoj i napredak bh. društva u cjelini.