Ministar Delić: Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja Ministarstva privrede za 2020. dobio je ocjenu “Mišljenja s rezervom”

Bosnian

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine uradio je finansijsku reviziju funkcionisanja Ministarstva privrede Kantona Sarajevo za 2020. godinu. S obzirom da je ovo ministarstvo opredijeljeno za potpunu javnost i transparentost svih procesa, posebno onih koji su vezani uz raspodjelu i utrošak budžetskih sredstava pripremiljena je i ova kratka informaciju za javnost vezana upravo za provedbu spomenute revizije.

Prema Izvještaju nezavisnog revizora, revizija je urađena na osnovu bilansa stanja zaključno s 31. decembrom 2020. godine, računa prihoda i rashoda, izvještaja o kapitalnim izdacima i finansiranju, posebnih podataka o plaćama i broju zaposlenih u Ministarstvu, Godišnjeg izvještaja o izvršenju budžeta za 2020. godinu, kao i analize iskaza i rezimea značajnih računovodstvenih politika.

Shodno svemu navedenom, nezavisni revizor dao je mišljenje prema kojem finansijski izvještaji istinito i fer prikazuju finansijski položaj Ministarstva privrede za prošlu godinu, pri čemu je čak osamnaest stavki izdvojeno u Odjeljku "Osnova za mišljenje s rezervom". U ovom odjeljku Ministarstvu su date preporuke za unapređenje aktivnosti u određenim sektorima s ciljem utvrđivanja jasnih i mjerljivih kriterija koji će se vjernije moći prikazati u finansijskim izvještajima.

Između ostalog, Ministarstvu se daju preporuke za unapređenje aktivnosti vezanih za dodjelu sredstava putem javnih poziva, podsticaja u poljoprivredi, programa utroška tekućih i kapitalnih sredstava, posebno kod dodjele ovih sredstava javnim preduzećima, kao i niz drugih preporuka.

„Moram istaći da sam zadovoljan jer smo mi neke od preporuka koje je Ured za reviziju dao u Izvještaju za 2020. godinu već ranije prepoznali kao manjkavosti i počeli raditi na njihovom unapređenju. Prije svega mislim na novi sistem dodjele tekućih i kapitalnih sredstava javnim preduzećima, gdje smo mi u ovoj godini uveli praksu potpisivanja ugovora i sporazuma, kako s javnim preduzećima u našem resoru, tako i sa svim drugim ogranizacijama i institucijama kojima dodjeljujemo sredstva po bilo kojem osnovu. Pravilo je da se za svaku dodijeljenu marku mora imati pravdanje utroška, u protivnom sredstva ostaju neiskorištena“, kazao je ministar privrede KS Adanan Delić.

Osim u ovom segmentu, Ministarstvo privrede je, kako je istakao ministar Delić, značajne pomake napravilo i u osiguravanju transparentnosti i korektnijeg monitoringa dodjele sredstava po osnovu javnih poziva, ali i podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji.

„Naše je opredjeljenje da se utrošak budžetskih sredstava u Ministarstvu privrede može transparentno pratiti i da svaki građanin može, ako želi, izvršiti uvid kada i kako su potrošena javna sredstva. Zbog svega toga smo uveli Registre podsticaja i poticaja u Ministarstvu, te stalno radimo analize i usavršavamo aktivnosti koje se na neki način vežu za budžetska sredstva. Kako sam već ranije istakao, mi smo uočili ranije mnoge manjkavosti u sistemu dodjele i raspodjele budžetskih sredstava i već smo napravili dosta koraka u poboljšanju procesa koji su u Izvještaju navedeni u Odjeljku 'Osnova za mišljenje s rezervom' za 2020. godinu“, naglasio je ministar Delić, te naveo da će nastaviti raditi na unapređenju svih procesa u ovom resornom ministarstvu.

Kompletan Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva privrede KS za 2020. godinu dostupan je na linku:

https://www.vrifbih.ba/wp-content/uploads/2021/10/FR_2020_MPKS_Izvjestaj_-Konacan_20210930.pdf