Javni poziv za kandidovanje Programa utroška sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu