Posjeta kompanijama "Komel" i "Electronic Center" u okviru programa postinvesticione podrške u Kantonu Sarajevo

U okviru Saradničke mreže, kao dijela programa postinvesticione podrške Projekta LIFE, predstavnici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, Općine Vogošća i Agencije za promociju stranih investicija, posjetili su kompanije Komel i Electroniccenter u Vogošći.

Direktor Edin Muranović upoznao je goste sa radom i planovima kompanija Komel i Elektroniccenter, te istakao da postoji mogućnost za dodatno unapređenje i razvoj, posebno ukoliko bi došlo do veće podrške predstavnika vlasti privrednim subjektima u rješavanju problema sa kojima se susreću.

Saradnička mreža je uspostavljena u cilju stvaranja mehanizma za identificiranje i što brže rješavanje otvorenih pitanja investitora kako bi se omogućio rast i razvoj kompanija u BiH, a time i doprinos održivom ekonomskom razvoju lokalne zajednice.

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo aktivno participira u Saradničkoj mreži i podržava njene aktivnosti u cilju pružanja podrške privrednim subjektima u Kantonu Sarajevo u njihovom rastu i razvoju i u suradnji sa općinskim, entitetskim i institucijama na nivou BiH, sistemski pristupa otklanjanju prepreka sa kojima se investitori suočavaju u svom poslovanju, kako bi nastavili sa reinvestiranjem i poboljšali veze sa lokalnom privredom.

Grupacija Svjetske banke u saradnji sa Ambasadom Velike Britanije u okviru projekta privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou u BiH (LIFE), pruža tehničku pomoć Saradničkoj mreži i Programu postinvesticione podrške u Kantonu Sarajevo.