OBAVIJEST za fizička i pravna lica-trgovce sa područja Kantona Sarajevo o načinu ovjere trgovačke knjige

Članom 2. stav 3. Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige (“Službene novine FBiH”, br. 97/17), izmijenjen je član 5. stav 4. Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige (“Službene novine FBiH”, br. 91/15), kojim je bilo propisano da “Trgovačku knjigu ovjerava ovlaštena osoba- trgovac i organ općine, grada ili županije nadležan za poslove gospodarstva, a prije unosa podataka”, i propisano da “Trgovačku knjigu potpisuje i ovjerava odgovorno lice trgovca, prije unosa podataka”.

S obzirom da se novi Pravilnik primjenjuje se od 01.01.2018.godine, obavještavamo Vas da ovim izmjenama prestaje dosadašnja obaveza ovjere trgovačke knjige i naplata kantonalne takse od strane nadležnog kantonalnog organa, u uvom slučaja Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.